Ostrzeżenia

Czas obowiązywania: od 22.02.2020 (16:00) do 23.02.2020 (10:00)

Zjawisko: Wiatr, sztorm

Prawdopodobieństwo: 85%

Opis:

Choć już teraz dość mocno wieje, to nadchodzące godziny przyniosą nasilenie się wiatru. Wiać będzie w porywach do 80 km/h nad lądem, a na wybrzeżu do 90-95 km/h, lokalnie do 100 km/h. Na Bałtyku sztorm do 9B. Wiać będzie z południowego zachodu, później z zachodu.

Wiatr wyraźnie nasili się wieczorem, najpewniej między 18:00 a 23:00.

Synoptyk: Robert Marcinowicz, Biuro Prognoz w Żukowie; Tomasz Szcząchor, Biuro Prognoz w Gdańsku


PROGNOZA ZAGROŻEŃ NIE OBEJMUJE ZJAWISK BURZOWYCH! SZCZEGÓŁY W PROGNOZIE KONWEKCYJNEJ.>

Skala zagrożeń została dopasowana do potencjalnego niebezpieczeństwa związanego z danym zjawiskiem. uwzględniono czynniki społeczne, szkodliwość dla transportu, energetyki, budownictwa, oraz zagrożenie zdrowia i życia, zgodnie z poniższym podziałem:
brak zagrożeń - prognozowane zjawiska pogodowe nie będą stanowić zagrożenia, lub będzie ono na tyle marginalne, że ze względu na niską szkodliwość i zwiększenie czytelności ostrzeżeń i prawidłową nań reakcję, alert nie zostaje wydany. Oznaczony kolorem zielonym.1. stopień zagrożenia - możliwe lokalne szkody, utrudnienia w komunikacji, przerwy w dostawie prądu, lub pośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób przebywających na otwartej przestrzeni. szkody, choć lokalne i mało prawdopodobne, mogą być usuwane nawet kilka godzin. Oznaczony kolorem żółtym.
2. stopień zagrożenia - możliwe szkody na znacznym obszarze, w tym lokalnie poważne, utrudnienia w komunikacji, a miejscami czasowe jej uniemożliwienie, długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, oraz bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających poza budynkami. usuwanie szkód może trwać nawet kilkanaście godzin, miejscami ponad dobę. Oznaczony kolorem pomarańczowym.
3. stopień zagrożenia - możliwe poważne szkody na znacznym obszarze, lokalnie o charakterze katastrofy. zjawiska mogą powodować znaczne szkody i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, również osób przebywających w budynkach. utrudnienia w transporcie są długotrwałe, możliwe wielogodzinne zawieszenia połączeń drogowych, kolejowych lub lotniczych. przerwy w dostawie prądu będą długotrwałe, a szkody usuwane nawet kilka dni. Oznaczany kolorem czerwonym.
ekstremalne zagrożenie - zjawiska o takiej sile pojawiają się zazwyczaj raz na kilka lat. możliwe szkody o rozmiarach katastrofy na znacznym obszarze. przerwy w dostawie prądu mogą trwać przynajmniej kilka dni, utrudnienia w transporcie nawet kilkanaście dni, a miejscami transport może nie zostać przywrócony przez ponad tydzień. wiele budynków jest zniszczonych, istnieje poważne zagrożenie życia i zdrowia także dla osób przebywających w budynkach. możliwe wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Oznaczany kolorem fioletowym.