Ostrzeżenia

Czas obowiązywania: 29.03.2020 (3:00) – 29.03.2020 (21:00)

Zjawisko: wiatr, sztorm

Prawdopodobieństwo: 70%

Opis:

Po okresie dominacji wyżowej, znajdziemy się w zasięgu płytkiego niżu i towarzyszącego mu pofalowanego frontu chłodnego. Poza gwałtownym ochłodzeniem i opadami, czeka nas też silniejszy wiatr, jednak paradoksalnie nie z powodu niżu, a napierającego z północnego zachodu wyżu. Sprowadzi on zimne powietrze, które dodatkowo obniży temperaturę odczuwalną.

W drugiej połowie nocy z soboty na niedzielę wiatr nasili się, osiągając maksimum w niedzielny poranek. Porywy na wybrzeżu zbliżą się do 95 km/h, przeważnie jednak będą oscylować w okolicach 80 km/h. W głębi lądu również wietrznie, w wielu miejscach powyżej 60 km/h, na wysoczyznach nieco ponad 70 km/h w porywach.

Wiać będzie z północy, przez co możliwe są wezbrania rzek strefy przymorza, jak i w kanałach portowych. Dodatkowo opady, choć o niewielkiej akumulacji, mogą nieznacznie pogorszyć sytuację hydrologiczną. Na Bałtyku sztorm do 8-9B, chwilami w porywach do 10B.

Synoptyk: Robert Marcinowicz, Biuro Prognoz w Żukowie; Tomasz Szcząchor, Biuro Prognoz w Gdańsku


PROGNOZA ZAGROŻEŃ NIE OBEJMUJE ZJAWISK BURZOWYCH! SZCZEGÓŁY W PROGNOZIE KONWEKCYJNEJ.>

Skala zagrożeń została dopasowana do potencjalnego niebezpieczeństwa związanego z danym zjawiskiem. uwzględniono czynniki społeczne, szkodliwość dla transportu, energetyki, budownictwa, oraz zagrożenie zdrowia i życia, zgodnie z poniższym podziałem:
brak zagrożeń - prognozowane zjawiska pogodowe nie będą stanowić zagrożenia, lub będzie ono na tyle marginalne, że ze względu na niską szkodliwość i zwiększenie czytelności ostrzeżeń i prawidłową nań reakcję, alert nie zostaje wydany. Oznaczony kolorem zielonym.1. stopień zagrożenia - możliwe lokalne szkody, utrudnienia w komunikacji, przerwy w dostawie prądu, lub pośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób przebywających na otwartej przestrzeni. szkody, choć lokalne i mało prawdopodobne, mogą być usuwane nawet kilka godzin. Oznaczony kolorem żółtym.
2. stopień zagrożenia - możliwe szkody na znacznym obszarze, w tym lokalnie poważne, utrudnienia w komunikacji, a miejscami czasowe jej uniemożliwienie, długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, oraz bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających poza budynkami. usuwanie szkód może trwać nawet kilkanaście godzin, miejscami ponad dobę. Oznaczony kolorem pomarańczowym.
3. stopień zagrożenia - możliwe poważne szkody na znacznym obszarze, lokalnie o charakterze katastrofy. zjawiska mogą powodować znaczne szkody i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, również osób przebywających w budynkach. utrudnienia w transporcie są długotrwałe, możliwe wielogodzinne zawieszenia połączeń drogowych, kolejowych lub lotniczych. przerwy w dostawie prądu będą długotrwałe, a szkody usuwane nawet kilka dni. Oznaczany kolorem czerwonym.
ekstremalne zagrożenie - zjawiska o takiej sile pojawiają się zazwyczaj raz na kilka lat. możliwe szkody o rozmiarach katastrofy na znacznym obszarze. przerwy w dostawie prądu mogą trwać przynajmniej kilka dni, utrudnienia w transporcie nawet kilkanaście dni, a miejscami transport może nie zostać przywrócony przez ponad tydzień. wiele budynków jest zniszczonych, istnieje poważne zagrożenie życia i zdrowia także dla osób przebywających w budynkach. możliwe wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Oznaczany kolorem fioletowym.