Jakość powietrza: 4.03

Mocno wieje i miejscami nadal pada, więc nie powinno być zaskoczeniem, że jakość powietrza jest ogólnie bardzo dobra. Co najważniejsze, wszystkie czujniki w województwie notują jakość właśnie bardzo dobrą!

We wtorek bez zmian – nada silny (a miejscami bardzo silny) wiatr zapewni nam doskonałą jakość powietrza. Dopiero pod wieczór osłabnie on na tyle, żeby lokalnie pojawiły się spadki jakości powietrza do średniej. Indeks ogólny może wówczas spaść do dobrego, jednak przez zdecydowaną większość dnia pozostanie bardzo dobry.