Jakość powietrza: 5.03

Mimo praktycznie zaniku wiatru, jakość powietrza pozostaje bardzo dobra. Wartość uśredniona dla całego województwa zaczyna jednak zbliżać się do granicy indeksu dobrego, głównie za sprawą szybko pogarszającej się jakości powietrza w Małym Trójmieście Kaszubskim i jego okolicach (jakość średnią wskazują czujniki w Bolszewie, Luzinie, Orlu i Wejherowie, a złą w Gościcinie). Wskazania lokalnej jakości średniej notujemy też w Dębnicy Kaszubskiej, Gdyni-Małym Kacku, Orłowie i Pogórzu, Lęborku i Nowej Wsi Lęborskiej. Dominację jakości dobrej wskazują sensory w znacznej części Trójmiasta, ale poza nim zdecydowanie dominuje jakość bardzo dobra.

Środa poza przelotnymi opadami rano, późnym popołudniem i wieczorem będzie dniem w większości wolnym od opadów. Głównym czynnikiem moderującym jakość powietrza będzie wiatr, który dopiero w drugiej połowie dnia zacznie się nasilać, ale stopniowo. Prawdopodobnie ogólna jakość powietrza będzie dobra, a lokalnie spadać będzie okresami do średniej i w kilku miejscach do złej. W drugiej połowie doby jakość powietrza zacznie się poprawiać, jednak najpewniej nadal pozostanie w granicach indeksu ogólnie dobrego.