Ostrzeżenia

Aktualizacja (godz. 22)

Czas obowiązywania: 14.07.2021 (22:00) – 15.07.2021 (7:00)

Zjawisko: BURZE

Prawdopodobieństwo: 40%

Z powodu możliwego wkroczenia bardzo silnych burz od strony województwa kujawsko-pomorskiego podjęliśmy decyzję o aktualizacji prognozy do najwyższego 3 stopnia zagrożenia, obejmując nim południowy wschód i wschód województwa pomorskiego.

Burze mogą przynieść bardzo silne, a punktowo wręcz niszczące porywy wiatru, a także ulewne opady powodujące lokalne podtopienia i zalania.

 

 

Czas obowiązywania: 14.07.2021 (15:00) – 15.07.2021 (7:00)

Zjawisko: BURZE

Prawdopodobieństwo: 40%

Potencjalnie groźna, jednak ponownie bardzo niepewna sytuacja pogodowa w województwie pomorskim. Zalecane śledzenie naszych bieżących komunikatów pogodowych.

Od późnych godzin popołudniowych 14.07 do późnych godzin nocnych 14/15.07 istnieje ryzyko wystąpienia silnych/bardzo silnych burz na terenie naszego województwa.

Sytuacja synoptyczna

Znajdujemy się w zasięgu niżu znad Niemiec, którego ułożony południkowo front atmosferyczny będzie przemieszczał się wzdłuż swojej osi z południa na północ Polski, oddzielając wilgotną i gorącą masę powietrza zwrotnikowego od chłodniejszego powietrza polarnomorskiego. Będzie cechował się skłonnością do zafalowań. Ponadto przed frontem w ciepłej masie powietrza pojawią się linie zbieżności. Z kolei z powodu dużego nasłonecznienia w ciągu dnia dojdzie do akumulacji znacznej energii potencjalnej. W efekcie będziemy mieli do czynienia z bardzo groźną, ale i niepewną sytuację pogodową. MOŻLIWA AKTUALIZACJA OSTRZEŻENIA!

W trakcie obowiązywania ostrzeżenia burze będą przemieszczały się z południa/południowego zachodu na północ/północny wschód.

Zagrożenia ze strony burz

Późnym popołudniem/wieczorem mogą wystąpić mocno uwodnione burze, także superkomorkowe. Mogą generować lokalnie nawalne opady deszczu powodujące podtopienia i zalania oraz punktowo silne/bardzo silne porywy wiatru mogące powodować uszkodzenia drzewostanu, budynków i linii energetycznych. Niewykluczony grad do 3 cm.

Natomiast nocą istnieje ryzyko wkroczenia nad pomorskie – wstępnie mowa o południowo-wschodniej i wschodniej część województwa – w pełni rozwiniętego, dobrze zorganizowanego układu burzowego. Choć nie można wykluczać, że podobnie jak 6 dni temu, układ ominie pomorskie od wschodu. Głównym zagrożeniem z jego strony będą silne/bardzo silne porywy wiatru. Możliwe będą uszkodzenia elewacji budynków, drzew, przerwy w dostawie prądu. Może generować również ulewny deszcz, co z kolei umożliwia wystąpienie podtopień.

Synoptycy:
Tomasz Szcząchor, Meteo Pomorze
Bartłomiej Zastawny, Pomorski Alarm Pogodowy