Ostrzeżenia

Czas obowiązywania: 8.12.2020 (3:00) – 8.12.2020 (14:00)

Zjawisko: OPADY MARZNĄCE

Prawdopodobieństwo: 70%

Od drugiej połowie nocy do godzin południowych na zachodzie i północy pojawi się marznący deszcz. Najgorsza sytuacja ma mieć miejsce w powiatach bytowskim, słupskim i Słupsku, gdzie opady marznące mogą utrzymywać się przez 4-6 godzin a jego suma wynieść 4-8 mm.

W drugiej części nocy i w dzień prognozuje się wystąpienie słabych opadów deszczu, które mogą marznąć tym samym powodując oblodzenie dróg i chodników.

Powiaty objęte ostrzeżeniem: słupski, Słupsk, bytowski, człuchowski (wschód, północ), chojnicki (zachód, północ), lęborski, kartuski (zachód), wejherowski (zachód, północ).

Synoptycy:
Dawid Gackowski, Biuro Prognoz w Kościerzynie,
Tomasz Szcząchor, Biuro Prognoz w Gdańsku


PROGNOZA ZAGROŻEŃ NIE OBEJMUJE ZJAWISK BURZOWYCH! SZCZEGÓŁY W PROGNOZIE KONWEKCYJNEJ.>

Skala zagrożeń została dopasowana do potencjalnego niebezpieczeństwa związanego z danym zjawiskiem. uwzględniono czynniki społeczne, szkodliwość dla transportu, energetyki, budownictwa, oraz zagrożenie zdrowia i życia, zgodnie z poniższym podziałem:
Brak zagrożeń - Prognozowane zjawiska pogodowe nie będą stanowić zagrożenia, lub będzie ono na tyle marginalne, że ze względu na niską szkodliwość i zwiększenie czytelności ostrzeżeń i prawidłową nań reakcję, alert nie zostaje wydany. Oznaczony kolorem zielonym.
1. stopień zagrożenia - Możliwe lokalne szkody, utrudnienia w komunikacji, przerwy w dostawie prądu, lub pośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób przebywających na otwartej przestrzeni. Szkody, choć lokalne i mało prawdopodobne, mogą być usuwane nawet kilka godzin. Oznaczony kolorem żółtym.
2. stopień zagrożenia - Możliwe szkody na znacznym obszarze, w tym lokalnie poważne, utrudnienia w komunikacji, a miejscami czasowe jej uniemożliwienie, długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, oraz bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających poza budynkami. Usuwanie szkód może trwać nawet kilkanaście godzin, miejscami ponad dobę. Oznaczony kolorem pomarańczowym.
3. stopień zagrożenia - możliwe poważne szkody na znacznym obszarze, lokalnie o charakterze katastrofy. Zjawiska mogą powodować znaczne szkody i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, również osób przebywających w budynkach. Utrudnienia w transporcie są długotrwałe, możliwe wielogodzinne zawieszenia połączeń drogowych, kolejowych lub lotniczych. Przerwy w dostawie prądu będą długotrwałe, a szkody usuwane nawet kilka dni. Oznaczany kolorem czerwonym.
ekstremalne zagrożenie - zjawiska o takiej sile pojawiają się zazwyczaj raz na kilka lat. Możliwe szkody o rozmiarach katastrofy na znacznym obszarze. Przerwy w dostawie prądu mogą trwać przynajmniej kilka dni, utrudnienia w transporcie nawet kilkanaście dni, a miejscami transport może nie zostać przywrócony przez ponad dwa tygodnie. Wiele budynków jest zniszczonych, istnieje poważne zagrożenie życia i zdrowia także dla osób przebywających w budynkach. Możliwe wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Oznaczany kolorem fioletowym.