Prognoza burzowa

CZAS OBOWIĄZYWANIA: 3.07.2020 (8:00) – 3.07.2020 (13:00)

OPIS ZJAWISK:

W pierwszej połowie dnia spodziewamy się przelotnych opadów. Możliwe że lokalnie słabo zagrzmi. Burze, o ile wystąpią, będą wbudowane w strefę opadów i ogólnie słabe.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO:

Znikome, jedynie w powiecie kartuskim i w rejonie Trójmiasta przekroczy 10%

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przez Pomorze przechodzi będzie front okluzji, związany z niżem znad Zatoki Botnickiej. Układ będzie mało aktywny.

Synoptyk: Robert Marcinowicz, Biuro Prognoz w Żukowie; Tomasz Szcząchor, Biuro Prognoz w Gdańsku

Prognoza konwekcyjna oparta jest o skalę stosowaną przez Sieć Obserwatorów Burz. Uwzględnia obszarowe, potencjalne zagrożenie burzowe na podstawie subiektywnej oceny siły i szkodliwości zjawisk związanych z burzami.

Prognoza przewiduje jedynie obszar w którym wystąpią warunki dogodne do uformowania się burz zgodnie z kodem zagrożenia. Wydanie prognozy dla danego obszaru NIE GWARANTUJE przejścia burzy w każdej z objętych prognozą miejscowości.

Ze względu na dużą lokalność burz, przyjęta metodyka weryfikacji prognozy zakłada prognozę trafną dla danego punktu na siatce, jeśli w promieniu do 10 km od danego punktu wystąpiła burza o prognozowanej sile.