Prognoza burzowa

Czas obowiązywania: od 25.05.2020 (10:00) do 25.05.2020 (19:00)

Opis: W godzinach przedpołudniowych oraz popołudniowych na terenie województwa tworzyć się będą burze. Przeważnie będą to pojedyncze układy. Nie można jednak wykluczyć formowania się klastrów. Podczas burz opady deszczu mogą wynieść do 10 – 15,mm, możliwy jest opad drobnego gradu. Porywy wiatru nie będą przekraczać 65 km/h.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Polska w ciągu dnia będzie pod wpływem rozległego i płytkiego układu niskiego ciśnienia z centrum ulokowany nad Ukrainą. Na poziomie izobarycznym 500 hPa będzie zaznaczać się górna zatoka niżu nad wschodnią częścią Polski. Napływająca masa powietrza polarnego morskiego nadal charakteryzować się będzie niestabilnością. Prognozowane warunki termodynamiczne zapowiadają się następująco; energia dostępna drogą konwekcji (CAPE) do 100 – 250 J/kg, LI do -1°C, zapas wody w słupie powietrza do 14 – 20 mm, pionowy gradient temperatury w warstwie 850 – 500 hPa wyniesie do 0.7 °C/100 m, uskok pionowy wiatru w warstwie 0-6 km dość słaby punktowo do 5 – 10 m/s.

W takich warunkach tworzyć się będą rozproszone komórki opadowe , oraz możliwe jest formowanie niezorganizowanych klastrów. Burze będą przemieszczać się w kierunku południowym i południowo-wschodnim. Z racji położenia izotermy 0° na poziomie 1800 – 2000 metrów pojawić się mogą również opady drobnego gradu.

Synoptyk: Dawid Gackowski, Biuro Prognoz w Kościerzynie; Tomasz Szcząchor, Biuro Prognoz w Gdańsku

Prognoza konwekcyjna oparta jest o skalę stosowaną przez Sieć Obserwatorów Burz. Uwzględnia obszarowe, potencjalne zagrożenie burzowe na podstawie subiektywnej oceny siły i szkodliwości zjawisk związanych z burzami.

Prognoza przewiduje jedynie obszar w którym wystąpią warunki dogodne do uformowania się burz zgodnie z kodem zagrożenia. Wydanie prognozy dla danego obszaru NIE GWARANTUJE przejścia burzy w każdej z objętych prognozą miejscowości.

Ze względu na dużą lokalność burz, przyjęta metodyka weryfikacji prognozy zakłada prognozę trafną dla danego punktu na siatce, jeśli w promieniu do 10 km od danego punktu wystąpiła burza o prognozowanej sile.