Pyły wulkaniczne

Dane pochodzą z systemu satelitarnego monitoringu atmosfery (Nesdis) od NOAA